8 / 14
Nieś światło Chrystusa w ciemność… 
„Siej miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie”.
+

© Shutterstock