10 / 14
Św. Piotr apostoł – patron abstynentów. Chociaż niewątpliwie miał swój udział w tym, że na weselu w Kanie zabrakło wina, jest uważany za patrona abstynentów. Prawdopodobnie ma tu swoje znaczenie fakt, że kiedy po zesłaniu Ducha Świętego oskarżono apostołów, iż upili się młodym winem, Piotr odrzekł, że to nie napój wyskokowy, a działanie Trzeciej Osoby Trójcy. Tą grupą osób opiekuje się także św. Marcin z Tours (mnich) i św. Jan Chrzciciel (sam, jako nazirejczyk, będący abstynentem od dziecka).
+

© Wikipedia | Domena publiczna