12 / 14
Św. Nikodem – patron grabarzy. Nikodem był faryzeuszem, który, jak zapisuje św. Jan w swojej Ewangelii, w nocy odwiedził Jezusa (zob. J 3,1–21), a po śmierci Pana zakupił wonności potrzebne do pogrzebu (zob. J 19,39). Z tego zapewne względu, zresztą razem z Józefem z Arymatei, jest uważany za patrona grabarzy.
+

© Wikipedia | Domena publiczna