5 / 14
Św. Werena z Zurzach – patronka gospodyń na plebanii. Choć urodziła się w Egipcie (III w.), to większość życia spędziła na terenach współczesnej Szwajcarii. Posługiwała głównie ubogim i trędowatym, ale też pracowała jako gospodyni kapłana. W pracy tej doświadczyła wielu pomówień, łącznie z oskarżeniem o kradzież, ale Bóg za każdym razem dowodził jej niewinności. Ostatecznie zmarła jako pustelnica ok. 320 r.
+

© Wikipedia | Domena publiczna