13 / 14
Japonia. Matka Boża z Akita. W 1973 roku na dłoni lewej ręki siostry Agnieszki pojawiła się rana w kształcie krzyża. Następnie zakonnica usłyszała głos dochodzący od figury Błogosławionej Dziewicy Maryi, stojącej w kaplicy, gdzie siostra Agnieszka się modliła. Matka Boża kilkakrotnie rozmawiała z siostrą i kilka razy pozostawiła jej przesłanie. Po tych wydarzeniach niektóre zakonnice zauważyły krople krwi wypływające z prawej ręki figury, pot na jej czole i szyi oraz widziały, że figura roniła łzy.
+

© SICDAMNOME/Wikipedia | CC BY-SA 4.0