4 / 14
Anglia. Matka Boża z Góry Karmel. Święty Szymon Stock żył w klasztorze w Cambridge. Pewnego dnia, gdy modlił się do Matki Bożej o znak Jej opieki, ukazała mu się Maryja i wręczyła mu szkaplerz. Od tego czasu zarówno użycie szkaplerza, jak i kult Matki Bożej z Góry Karmel rozprzestrzeniły się po świecie.
+

© CC