9 / 14
Portugalia. Matka Boża Niepokalanie Poczęta. „Niepokalane Poczęcie” to katolicki dogmat, według którego została Ona poczęta bez zmazy grzechu. W Portugalii kult ten został oficjalnie przyjęty przez Króla Jana IV w 1614 roku. Matka Boża Niepokalanie Poczęta jest uważana za patronkę i królową Portugalii. Jej święto jest obchodzone 8 grudnia.
+

© Murillo (Domínio Público)