3 / 14
Utrzymywanie relacji z ludźmi, którzy mają na ciebie zły wpływ
Skoro nie jest łatwo znaleźć czas na podtrzymywanie dobrych przyjaźni, nie marnuj go na kontakty z toksycznymi osobami. Bądź taktowny, nie wywołuj skandali, nie krzywdź nikogo i módl się za te osoby, jednak uwolnij się od więzów łączących cię z ludźmi, którzy cię krzywdzą.
+