8 / 14
Przekonanie, że zdrowie fizyczne jest ważniejsze od psychicznego czy duchowego
Ważne jest zdrowe odżywianie i regularne ćwiczenia fizyczne, a co z umysłem i duchem? Potrzeba równowagi!
+