2 / 15
Pieśń
Kolędy znają wszyscy, ale śpiewa się je dopiero na święta! Na początek adwentu warto nauczyć się jednej z wielu pieśni adwentowych, które zwiastują narodziny Mesjasza, a nawet głośnym maranta wzywają, by wreszcie przybył.
+

© Pexels | CC0