8 / 15
Roraty
Wędrówka przed świtem z zapalonym lampionem zostaje w pamięci do końca życia. Niektórzy na roraty chodzą przez cały adwent. Tym, którzy nie mają tyle wytrwałości, przyda się zaplanowanie choć jednych rorat – adwent mija bardzo szybko…
+

© Pexels | CC0