6 / 8
Flaga duńska jest najdłużej używaną do dziś flagą na świecie. Źródła wspominają ją już w XIV w.
+

© Shutterstock