7 / 8
Flagi australijska i nowozelandzka są do siebie tak podobne, że w 1984 r. doszło przez nie do małego skandalu dyplomatycznego. Podczas wizyty w Kanadzie premier Australii został omyłkowo powitany nowozelandzką flagą.
+

© Shutterstock