6 / 7
Flaga Wielkiej Brytanii, czyi popularna Union Jack, powstała z połączenia trzech krzyży symbolizujących trzy korony: angielską, szkocką i irlandzką. Jedność korony oznacza, że nawet gdyby Szkocja lub Irlandia Północna oderwałyby się od Anglii, to flaga nadal byłaby właściwa, o ile tylko monarcha brytyjski pozostawałby w tych państwach oficjalną głową państwa.
+

© Shutterstock