10 / 12
Rozszerzającym mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie. Uzyskałam u mojego Syna, aby zapisani do bractwa mojego Różańca mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców niebios.
+

© Marko Vombergar-ALETEIA