9 / 12
Prawdziwi synowie mego Różańca wielką chwałę osiągną w niebie. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz, otrzymasz.
+

© Marko Vombergar-ALETEIA