10 / 16
William Szekspir
Wątp, czy gwiazdy Lśnią na niebie; Wątp o tem, czy Słońce wschodzi; Wątp, czy prawdy Blask nie zwodzi; Lecz nie wątp, Że kocham ciebie.
+

© Shutterstock