10 / 16
Często przed podjęciem próby samobójczej nastrój może pozornie się podnieść, w związku z pogodzeniem się z myślą o śmierci, potrzebą pozamykania spraw czy nadzieją na pozorny kres cierpienia.
+