13 / 16
Depresja, jak i inne choroby i zaburzenia psychiczne, jest czynnikiem, który zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa. Jednak myśli samobójcze dotknąć mogą każdego.
+