14 / 16
Większość osób, które myślą o samobójstwie, nie myśli o nim przez cały czas. Zazwyczaj takie myśli ograniczają się do mniej lub bardziej konkretnych okresów czy sytuacji kryzysowych na przestrzeni życia.
+