16 / 16
Rozmowa na ten temat daje osobie, która myśli o samobójstwie, możliwość wyrażenia swoich emocji, wątpliwości oraz rozładowania napięcia. Przeprowadzona w ostrożny, odpowiedni i empatyczny sposób nie będzie prowokowała do podjęcia próby samobójczej, za to może jej zapobiec.
+