2 / 16
Podczas gdy w niektórych rodzinach liczba samobójstw jest większa, tendencja do podejmowania prób samobójczych nie jest dziedziczna. Rodziny dzielą otoczenie, także emocjonalne, w związku z tym dokonana próba samobójcza może zwiększać świadomość dotyczącą samobójstwa jako sposobu na zakończenie problemów. Z tego powodu tak ważne jest również wsparcie systemowe, szczególnie w przypadku rodzin, u których ryzyko jest podwyższone.
+