4 / 16
Ludzie, którzy podejmują próbę samobójczą, bardzo często mówią o swoim bardzo obniżonym nastroju czy zamiarach odebrania sobie życia. 80% samobójców sygnalizuje werbalnie lub niewerbalnie chęć popełnienia samobójstwa. Część osób sygnalizuje to u psychiatry lub psychologa.
+