5 / 16
Jest to szkodliwy mit, który sprawia, że otoczenie często bagatelizuje problem. Pokutuje przeświadczenie, że jeśli ktoś chce popełnić samobójstwo to je popełni, zamiast o tym mówić. Przeciwnie, wiele osób, które noszą się z zamiarem odebrania sobie życia, często sygnalizuje otoczeniu swoje zamiary i swój stan, próbując zwrócić na siebie uwagę w celu uzyskania wsparcia lub pomocy.
+