8 / 16
Myśli samobójcze dotknąć mogą niestety każdego. Choroby i zaburzenia psychiczne są czynnikami, które mogą zwiększać ryzyko samobójstwa.
+