9 / 16
Podczas gdy kobiety podejmują więcej prób samobójczych (3 razy więcej niż mężczyźni), prawie 4 razy częściej dokonane próby samobójcze występują wśród mężczyzn.
+