2 / 7
Pancerne zagony wojsk ZSRR wkraczają na terytorium Polski, łamiąc pakt o nieagresji - 17 września 1939. / PAP
+

© PAP