4 / 7
17 września 1939 - wojska ZSRR zajmują wschodnie tereny Polski. / PAP
+

© PAP