5 / 7
Wspólna defilada wojsk Hitlera i Stalina w Brześciu Litewskim (28 IX 39). / PAP
+

© PAP