13 / 19
„Wyzwoliciel kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmuˮ, reż. David Naglieri
Jeden z najnowszych filmów o Karolu Wojtyle został zaprezentowany publiczności w 2016 roku. To produkcja rodem ze Stanów Zjednoczonych, a od innych odróżnia ją narracja Jamesa Patricka Caviezela – odtwórcy roli Jezusa w „Pasji” Mela Gibsona. W filmie zobaczymy papieża, którego wysiłki zaowocowały upadkiem komunizmu w Polsce i stworzeniem podwalin wolnej Europy.
+