7 / 19
„Pielgrzymˮ, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki
Film jest zapisem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i odzwierciedleniem duchowych przeżyć, jakie przyszły święty pozostawił swoim rodakom, odwiedzając ojczyznę.
+