10 / 20
Symbolika chrześcijańska mocno opiera się na symbolu prawej ręki. Prawą ręką można błogosławić i robić znak krzyża. W Biblii jest więcej pozytywnych odniesień do ręki prawej niż lewej, np. Mt 25:41: „Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”.
+