12 / 20
Kobiety maoryskie swoje ślubne szaty dotykają prawą ręką, gdyż lewa mogłaby je sprofanować i w konsekwencji sprowadzić śmierć.
+