15 / 20
W Indiach mówi się, że „Należy jeść prawą ręką, gdyż wszystkie dobre rzeczy wykonuje się prawą ręką”.
+