16 / 20
W Islamie wszystko pochodzące z lewej ręki uważa się za nieczyste, a według niektórych zwyczajów panujących na Bliskim Wschodzie to lewa ręka przytrzymuje papier toaletowy.
+