17 / 20
Kilkadziesiąt lat temu w Japonii leworęczność żony wystarczyła, aby móc się z nią rozwieść.
+