18 / 20
W epoce rzymskiej sól była czymś bardzo cennym, dlatego zmarnowanie jej przynosiło pecha. Tak zrodził się zwyczaj rzucania rozsypanej soli przez lewe ramię, gdyż to tam czają się złe duchy.
+