19 / 20
Ale nie wszystko, co z lewą stroną związane, to złe. Dla buddyzmu lewa strona symbolizuje mądrość, dlatego podczas medytacji układa się lewą dłoń pod prawą, aby podkreślić, że mądrość to podstawa, na której należy oprzeć wszelkie duchowe praktyki.
+