7 / 20
Lewa półkula mózgu (kontrolująca prawą stronę ciała) jest odpowiedzialna za dyskurs, mowę, pisanie, logikę, matematykę czy naukę; to tutaj powstaje linearny sposób myślenia. Prawa półkula mózgu (kontrolująca lewą stronę ciała) ma swój udział w muzyce, sztuce, kreatywności, opiniach, emocjach, geniuszu. Dlatego też uważa się, że leworęczni myślą kreatywniej i w sposób bardziej wizualizujący niż praworęczni.
+