10 / 20
Św. Franciszek z Asyżu
Modlitwa to prawdziwy odpoczynek.
+

© Public Domain