11 / 20
Św. Matka Teresa z Kalkuty
Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości służba, zaś owocem służby – pokój.
+

© 1986 Túrelio | CC BY-SA 2.0 de