12 / 20
Św. Alojzy Orione
Modlitwa jest miarą wartości człowieka.
+

© Dimitris Kamaras | CC BY 2.0