13 / 20
Św. Grzegorz z Nyssy
Dzięki modlitwie możemy przebywać z Bogiem.
+

© Public Domain