14 / 20
Św. Aniela z Foligno
Jakiejkolwiek cnoty szukasz dla siebie, módl się. I módl się w taki oto sposób: czytaj Księgę Życia, czytaj Żywot Tego, który jest Bogiem-Człowiekiem – Jezusa Chrystusa.
+

© Public Domain