15 / 20
Św. Pio z Pietrelciny
Dobra modlitwa porusza Boże serce i zawsze skłania je do spełniania naszych próśb.
+

© Roberto Dughetti/Wikipedia | CC BY-SA 3.0