16 / 20
Św. Teresa z Lisieux
Wielka jest moc modlitwy – jest niczym królowa, która ma nieustanny dostęp do Króla i zawsze jest w stanie otrzymać od Niego to, o co prosi.
+

© Wikipedia | CC0