17 / 20
Św. Wincent a Paulo
Człowiek modlitwy jest w stanie uczynić wszystko. Może za apostołem wyznać: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”.
+

© Public Domain