18 / 20
Św. Tomasz z Akwinu
Pięć elementów nieodzownych jest w każdej modlitwie. Musi być ufna, uporządkowana, stosowna, pobożna i pokorna.
+

© Public Domain | Wikimedia