3 / 20
Św. Augustyn
Modlitwa jest spotkaniem pragnienia Bożego z pragnieniem człowieka.
+

© Wikipedia PD