4 / 20
Św. Joanna de Chantal
Wejdźcie w modlitwę z wiarą, pozostawajcie w niej z nadzieją i nie porzucajcie jej, chyba że dla tej miłości, która służy i trwa na wieki.
+

© Public Domain